Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

BÁO CÁO Kết quả thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2018 - 2019

4/4/2019 4:25:24 PM
Báo cáo Kết quả thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2018 - 2019

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN MAI HÓA                                                                                     Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

            Số:  27  /BC-MN                                                                                                                     Mai  Hóa, ngày 21  tháng 3  năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ

 làm trung tâm”, năm học 2018-2019

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 120KH-PGDĐT ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giao đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-MN ngày 05 tháng 10 năm 2018 của trường MN Mai Hóa về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, năm học 2018 – 2019;

Trường Mầm non Mai Hóa báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1.Thuận lợi.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa, đặc biệt sự hướng dẫn trực tiếp của  đồng chí phụ trách bậc học mầm non trong công tác bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đồng thời tổ chức bồi dưỡng các nội dung theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, quan tâm mua sắm các đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho giáo viên.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, cơ bản hiểu được sự cần thiết phải xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần phấn đấu vươn lên, tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

Phụ huynh học sinh quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất.

2.Khó khăn:

 Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ.

Phụ huynh đa số là sản xuất nông nghiệp, số phụ huynh giáo dân chiếm gần 1/3 tổng số phụ huynh trong toàn trường, nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, chưa có quan tâm, phối hợp với nhà trường trong việc hổ trợ tăng trưởng CSVC.

Một số giáo viên còn lúng túng trong việc xây dựng môi trường vật chất bên trong và bên ngoài lớp học và tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

1.1.Xây dựng môi trường vật chất

1.1.1.Môi trường vật chất ngoài lớp

Nhà trường có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong và ngoài lớp học được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động, đảm bảo an toàn cho trẻ.

 Môi trường tạo được cơ hội, tận dụng không gian cho trẻ hoạt động, có nhiều cơ hội trải nghiệm, phát triển vận động thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện nhà trường, văn hóa địa phương.

 Sân vườn có cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh, vườn rau, thảm cỏ... bố trí phù hợp với khuôn viên, diện tích hiện có. 50% diện tích sân vườn được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, giàn hoa, dây leo, thảm cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo

- Có sân dành cho hoạt động tập thể và bố trí các khu vui chơi ngoài trời như:

+ Khu vui chơi dân gian, chợ quê

+ Khu vui chơi giao thông, khu phát triển vận động, khu vui chơi cát nước, sỏi, đất, vườn cổ tích, góc dân gian.

+ Các góc được xác định rõ ràng, mỗi góc chơi có nhiều loại đồ dùng đồ chơi.

+ Khu vực vận động có nhiều đồ dùng và phương tiện phục vụ cho việc rèn luyện PTTC, có lưới che phủ

+ Hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền… được thiết kế đẹp, phù hợp với tâm sinh lý của trẻ, được bố trí, sắp xếp hợp lý, đảm bảo tiện dụng, rõ thông tin.

+ Đồ chơi, học liệu, trang thiết bị ở các góc hoạt động đảm bảo, an toàn, không sắc nhọn, không độc hại. Vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, được đảm bảo định kỳ, sữa chữa kịp thời.

+ Thiết bị đồ chơi mua sắm và tự làm đa dạng, phong phú từ những nguyên vật liệu phù hợp thực tế địa phương và gần gũi với trẻ; đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của trẻ theo từng độ tuổi, bảo đảm an toàn, không độc hại và được khai thác sử dụng thường xuyên, hiệu quả theo hướng khuyến khích trẻ tích cực hoạt động.

+ Trong năm làm mới 3-4 loại đồ dùng, đồ chơi phục vụ các góc và các hoạt động ngoài trời.

1.1.2.Môi trường vật chất trong lớp

- Các góc bố trí hợp lý; góc cần yên tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn ào; góc thư viện góc sách phải đặt ở những nơi có đủ ánh sáng các góc hoạt động có ranh giới rõ ràng.

- Có lối đi cho trẻ dễ di chuyển thuận lợi khi liên kết các góc chơi, giáo viên quan sát được toàn bộ hoạt động của trẻ.

- Tên, ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viền theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành.

- Đồ dùng, đồ chơi, học liệu có giá đựng ngăn nắp gọn gàng, để ở nơi  dễ nhìn thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất, dễ thay đổi bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề hoạt động và hứng thú của trẻ.

- Các góc hoạt động mang tính mở (có sản phẩm hoàn thiện, có sản phẩm chưa hoàn thiện, có sản phẩm mua sẵn, có sản phẩm cô và trẻ tự làm mang đặc trưng của địa phương;

- ĐDĐC, học liệu đảm bảo an toàn, màu sắc phù hợp, phong phú về chủng loại.

1.2. Xây dựng môi trường xã hội

- Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, được chính quyền địa phương nhân dân, hội phụ huynh, các cấp quản lý ghi nhận và đánh giá cao.

- Có mối quan hệ giữa trường mầm non, giáo viên và phụ huynh, tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ ở trường mầm non.

- Có nhận xét đánh giá cuối năm của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

- Trong năm không có đơn thư, khiếu kiện đối với tập thể, cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Năm học 2017 – 2018 đạt tập thể đạt lao động lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen, duy trì đơn vị văn hóa cấp huyện.

- Có giấy chứng nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa của cấp có thẩm quyền.

- Có bảng góc tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ, về xây dựng môi trường và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thông tin về sự phát triển của trẻ.

2.Thực hành khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN.

- Khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phù hợp với nội dung và đáp ứng mục tiêu giáo dục (Minh chứng KHDH của GV)

- Bố trí môi trường phù hợp với hoạt động chủ đạo của từng độ tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực, quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học” học bằng trải nghiệm.

- Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng, khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

- Tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ hết khả năng của cá nhân, giáo viên tổ chức điều khiển, hổ trợ đúng lúc. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

3. Kinh phí xây dựng.

- Đổ đất đắp cổng trường điểm lẻ: 55.000.000đ

- Mua thiết bị trong lớp, đồ dùng đồ chơi: 33.800.000đ

- Xây mới bồn chơi với cát sỏi: 1.200.000đ

- Củng cố khu vườn cổ tích: 3.200.000đ

- Làm nhà chợ quê hai điểm trường: 25.000.000đ

- In bảng biểu tuyên truyền: 12.000.000đ

Tổng cộng: 130.200.000đ

Bằng chữ: (Một trăm ba mươi triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

Trên đây là kết quả đạt được của Trường mầm non Mai Hoá về thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT

- Đăng Website trường;

- Lưu VT.                                                                                       

                                           

                                                                                                                                                               Trương Thị Kim Huế

  

 

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01292761306 (Hiệu trưởng) - Email: mn_maihoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Mai Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình