Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

5/19/2019 11:18:46 PM
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018- 2019

PHÒNG GD &ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN MAI HOÁ

Số: 34 /BC-TrMN

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Mai Hóa, ngày 13  tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

 Tổng kết năm học 2018-2019

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 214/PGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn báo cáo tổng kết  năm học 2018-2019- Cấp học mầm non;

Trường mầm non Mai Hoá báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể sau:

          I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          1. Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

          Nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn". Các hoạt động đó đã trở thành việc làm thường xuyên trong đơn vị.

          Kết quả: Có 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, tận tụy với công việc, chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành, nhà trường và địa phương, chấp hành tốt kỷ luật lao động. 100% CBGV đều có phẩm chất đạo đức, nhân cách sống lành mạnh, trong sáng, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, gương mẫu trước đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh. Tích cực rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong CSGD trẻ, không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm kế hoạch hoá gia đình và tệ nạn xã hội. Xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên viết ký cam kết và thực hiện không vi phạm đạo đức nhà giáo. Chăm lo xây dựng điều kiện nhóm lớp, xây dựng các góc hoạt động mang tính mở, xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn để trẻ được vui chơi trải nghiệm, đồng thời lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi.

            2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; giải quyết vấn đề trường lớp tại khu vực có khu công nghiệp, khu đông dân cư

Ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu tích cực với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, được lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp, nâng cấp, tu sữa và làm mới cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác huy động xã hội hoá đầu tư cho giáo dục mầm non.

- Quy mô phát triển:

          Tổng điều tra trẻ từ 0-5 tuổi:  960 cháu, nữ 438.

          + Nhà trẻ từ 0-2 tuổi:  441trẻ;  nữ: 194 trẻ

                    Trong đó: 0 tuổi: 94  nữ  42

                                                   1 tuổi: 193   nữ  84

                                       2 tuổi: 154   nữ  68

              +  Mẫu giáo từ 3-5 tuổi: 519  trẻ;  nữ 244 trẻ

                                      Trẻ 3 tuổi: 172  nữ 76

                                      Trẻ 4 tuổi: 164  nữ 73

                                      Trẻ 5 tuổi: 183  nữ 95

+ Huy động đến lớp:

                       - Tổng số lớp: 12 lớp.

                    - Tổng số học sinh: 386 trẻ, (tăng 7 trẻ so với đầu năm học)

               Trong đó: + Nhà trẻ 24-36T: 1 lnhóm với 30 cháu- nữ 17

                     + Trẻ 3-4 tuổi: 2 lớp với  70 cháu - nữ 26

                     + Trẻ 4-5 tuổi: 4 lớp với 125 cháu- nữ 68

                     + Trẻ 5- 6 tuổi: 5 lớp với 161 cháu – nữ 84( tăng 7 cháu so với đầu năm học)

            3. Công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

          Nhà trường đã triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, bảo đảm về nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GD, xóa mù chữ.  Đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT. Tham mưu với UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập Giáo dục năm học 2018-2019, tham mưu huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 5 tuổi. Phối kết hợp với các cấp học trên địa bàn để điều tra số trẻ trên địa bàn và nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm chính xác, kịp thời. Thực hiện báo cáo thông tin 2 chiều, khai thác dữ liệu Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử và quản lý phổ cập giáo dục theo phân cấp quản lý. Nhà trường đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

          4.  Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đi về thể chất và tinh thần cho trẻ

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể CBQL,GV và phu huynh trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Chỉ đạo thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, cụ thể: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, rà soát và bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường. Trong năm học 2018-2019 trong nhà trường không để xảy ra tình trạng mất an toàn, không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, bếp ăn thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ 100%.

 

4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

          Nhà trường đã triển khai và làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày và được tổ chức ăn bán trú tại nhà trường 12/12 nhóm, lớp với 386/386 trẻ ăn bán trú, đạt 100%. Mức ăn 12.000đ/trẻ/ngày. Xây dựng thực đơn theo tuần, mùa phù hợp lứa tuổi. 100% trẻ đến trường được quan tâm chăm sóc, được khám sức khỏe theo định kỳ, được theo dõi cân, đo bằng biểu đồ tăng trưởng 3lần/năm cụ thể:

         + Khám sức khoẻ định kỳ: Tổng số trẻ được khám 386 cháu.

             Trẻ PTBT: 375/386,  tỷ lệ 97,2% 

              Trẻ mắc các loại bệnh: 11/386, tỷ lệ 2,84 %, giảm so với đầu năm 6,9%

         + Theo dõi biểu đồ: 3 lần/năm, kết quả:

          - Nhà trẻ:  Tổng số trẻ được cân đo 30 trẻ

                  Cân nặng: Trẻ PTBT: 29/30  tỷ lệ 96,9%.

                                  Trẻ SDD thể nhẹ cân: 1/30 tỷ lệ 3,3 %

                 Chiều cao: Trẻ PTBT: 29/30 tỷ lệ 96,9%.

                                   Trẻ SDD thể thấp còi: 1/30 tỷ lệ 3,

         Trẻ nhà trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cuối năm 1/30 cháu, tỷ lệ 3,3%, giảm so với đầu năm 2,8 %;; SDD thể thấp còi 1/30 tỷ lệ 3,3%,  giảm tỷ lệ so với đầu năm 6,7%

         - Mẫu giáo: Tổng số trẻ được cân, đo: 356 trẻ

                  Cân nặng: Trẻ PTBT: 337/356 tỷ lệ  95%

                                  Trẻ SDD thể nhẹ cân: 19/356 tỷ lệ 5,3%

                  Chiều cao: Trẻ PTBT: 345/356 tỷ lệ  9,7%.   

                                   SDD thể Thấp còi: 11/356 tỷ lệ 3%

         Trẻ mẫu giáo SDD ở thể nhẹ cân cuối năm 19/356 tỷ lệ 5,3 % giảm so với đầu năm 3%; Trẻ SDD thấp còi 11/356 cháu tỷ lệ 3%, giảm so với đầu năm 3,3%, giảm so với cùng kỳ năm trước 1%.        

4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

Triển khai thực hiện tốt chương trình GDMN ở 12/12 nhóm lớp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong thực hiện Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/ TT-BGDĐT. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát xây dựng, bổ sung chương trình nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện của trường và địa phương. Triển khai thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi  nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.

  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1700/KH-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “ Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”: Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu xin kinh phí và huy động mọi nguồn lực để xây dựng khuôn viên, trường, lớp, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các lớp, hổ trợ một phần kinh phí cho các lớp nhằm tạo điều kiện cho giáo viên xây dựng môi trường nhóm lớp theo hướng mở, tích cực làm đồ dùng dạy học, khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động theo nhóm nhằm phát huy tư duy, giúp trẻ hoạt động tích cực hơn, sáng tạo và hứng thú hơn, do vậy  mà chất lượng, hiệu quả giáo dục trên trẻ đạt kết quả cao.

+ Công tác chỉ đạo thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”: Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý nhất là nâng cao năng lực lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của chuyên đề, cập nhật kịp thời các nội dung bổ sung chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu đổi mới. Tham quan mô hình tại trường bạn để học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng khuôn viên, môi trường trong và ngoài lớp học. Đội ngũ giáo cán bộ, giáo viên đã không quản khó khăn, hăng hái thi đua xây dựng môi trường lớp học, tiêu biểu như lớp cô Vân và Cao Tâm, lớp cô Hồng cô Hiền; lớp cô Lan cô Anh, cô Hiến cô Huyền… Các cô giáo đã có nhiều sáng tạo trong việc sưu tầm phế liệu để làm các mô hình cho trẻ trải nghiệm, có nhiều ý tưởng sáng tạo để xây dựng môi trường, kết quả nhà trường đã có môi trường lớp học khang trang, xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ học tập, làm hài lòng phụ huynh học sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non”; nhà trường đã củng cố và xây dựng điều kiện đáp ứng cho trẻ vui chơi vận động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị như cổng chui, nhà bóng, xích đu… đồ dùng đồ chơi trong lớp phong phú, phát động sưu tầm các phế liệu như lốp xe, tre nứa làm đồ chơi tự tạo… tổng kinh phí đã, đang và đầu tư cho 02 chuyên đề là 149.200.000đ

  Quan tâm đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, chỉ đạo thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN như: giáo viên đã lựa chọn những nội dung phù hợp để lồng ghép vào các giờ lên lớp, kể cho trẻ nghe những câu chuyện về Bác, dạy trẻ lòng yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn, đoàn kết với bạn bè, mỗi sáng các bé đều tập thể dục rèn luyện sức khỏe theo gương Bác, lồng ghép hướng dẫn các cháu tìm hiểu về Bác qua các bài thơ, bài hát, sưu tầm hình ảnh của Bác với trẻ em để các em nhận biết được tình thương bao la của Bác dành cho trẻ thơ, giúp trẻ có thái độ trân trọng và kính yêu đối với Bác. Đặc biệt là giáo dục cho trẻ tinh thần đoàn kết, nhường nhịn bạn bè, khi chơi xong xếp đồ chơi vào nơi quy định, từ đó hình thành cho trẻ học Bác “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Trong năm nhà trường tổ chức 3 hội thi cấp trường

Tổ chức tốt hội thi “ Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học” có 12/12 nhóm lớp tham gia, kết quả: Giải nhất 2 lớp: Lớp cô Hà Vân - Cao Tâm; lớp cô Mai lan - cô Vân Anh; giải nhì 3 lớp: Lớp cô Nguyễn Thị Hồng, cô Nguyễn Thị Hiến cô Nguyễn Thị Quyến. Giải ba 2 lớp: Lớp cô Phạm Thị Thu Hiền, cô Nguyễn Thị Minh.

Hội thi GV dạy giỏi cấp tổ có 3 tổ chuyên môn tổ chức thi, tiến tới thi giáo viên giỏi cấp trường có 22/24 giáo viên dự thi ( 02 giáo viên nghĩ sinh) đạt 100%.

kết quả: đạt giải nhất cấp trường cô giáo Võ Thị Mai Lan; giải nhì cô giáo Nguyễn Thị Hồng, cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, giải ba cô Cao Thị Ái…

Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: 4 hoạt động; ngày 8/3: 03 hoạt động. Phối hợp với công đoàn tổ chức thi nữ công gia chánh nhân ngày 8/3, kết quả giải nhất tổ mẫu giáo lớn, giải nhì tổ mẫu giáo bé, nhà trẻ; giải ba tổ mẫu giáo nhỡ.

 Công tác cho trẻ làm quen với ngoại ngữ: Đầu năm nhà trường triển khai thực hiện cho 5 lớp mẫu giáo 5 tuổi, sau đó nhân rộng cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi làm quen ngoại ngữ qua một số hoạt động như: tập thể dục sáng theo nhạc, xem hình…

100% trẻ có kỷ năng giao tiếp theo từng độ tuổi; 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi và đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

5. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi

Nhà trường đã chủ động, tích cực tham mưu với UBND xã Mai Hoá để khắc phục nguồn nước, quy hoạch di dời điểm trường Tây Hoá và mở rộng khuôn viên điểm trường trung tâm. Đặc biệt là tham mưu hổ trợ kinh phí để tăng trưởng CSVC xây dựng đơn vị dẫn đầu năm học 2018-2019, được UBND xã hổ trợ 57.500.000đ để lát gạch sân điểm trường trung tâm.

Thực hiện tốt công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi tại các lớp. Giáo viên các lớp có ý thức và thực hiện tốt việc bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng đồ chơi. Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02 là 21.357.000đ   trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

          6. Công tác phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên:

Tổng số CBGVNV: 30 đ/c, trong đó: CBQL: 3; giáo viên 24; nhân viên 3

Trình độ chuyên môn: Trên chuẩn: 26/30 tỷ lệ 87%; đạt chuẩn 4/30 tỷ lệ 13%

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Bộ máy làm việc của nhà trường 30/30 người đủ số lượng biên chế giao, đảm bảo tỷ lệ 02 giáo viên/lớp

Thực hiện tốt công tác tham mưu và thực hiện đầy đủ chính sách cho giáo viên, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của CBGV,NV. 100% CBGV,NV được hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước. Riêng nhân viên hợp đồng nấu ăn nhà trường tham mưu với UBND xã, Ban đại diện CMHS học sinh hổ trợ mức lương từ 2.600.000đ đến 2.650.000đ/tháng/cô, các cô đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Chế độ hổ trợ trực trưa cho giáo viên không có.

Trong năm học nhà trường thực hiện nâng lương định kỳ cho 09 giáo viên, đang đề nghị nâng lương trước thời hạn cho 01 giáo viên.

Triển khai tới 100% CBQL,GV về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT. Bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, Tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL,GVMN đối với trẻ. Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực cá nhân phụ trách đầy đủ, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho CBQL, GV về kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ, nâng cao năng lực thực hành tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ, cấp trường, dự giờ, thao giảng, bồi dưỡng thường xuyên… để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.

Kết quả: Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trau dồi kiến thức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đến nay tập thể nhà trường có trình độ đào tạo trên chuẩn 26/30 tỷ lệ 87 %; đạt chuẩn 4/30 tỷ lệ 13%.

Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên: Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng: 27 người (CBQL 3, giáo viên 24). Cán bộ giáo viên xây dựng kế hoạch học tập ngay từ đầu năm và luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng. sau mỗi nội dung đều viết bài thu hoạch. kế hoạch ý thức học tập tốt. Kết quả xếp loại như sau: CBQL: 3đ/c: Đạt 3 đ/c, tỷ lệ 100%; Giáo viên 24 đ/c: Giỏi: 9/24 đ/c tỷ lệ 37,5; Khá 15/24 đ/c, tỷ lệ 62,5%.

          Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non hàng năm, kết quả

- Đánh giá chuẩn hiệu trưởng 01 đồng chí:  Đạt khá

- Chuẩn phó hiệu trưởng 2 đồng chí: Đạt khá 02 đ/c

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN: 24 đồng chí, kết quả 24/24 đồng chí đạt loại khá.

 Nhà trường sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý, phân công giáo viên phụ trách nhóm lớp và các nhiệm vụ khác phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ đào tạo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, tham gia tích cực vào các hoạt động, các phong trào của ngành, của địa phương, không có CBGV sinh con thứ  3, không có giáo viên vi phạm  đạo  đức  nhà  giáo.

           7. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Nhà trường triển khai đến toàn thể CB,GV,NV đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT về phát triển GDMN. Quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non một cách nghiêm túc có hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, các đoàn thể để tổ chức thực hiện.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên đề, các cuộc vận động, các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm nội quy của nhà trường, vi phạm quy chế chuyên môn.

Trong năm học 2018 - 2019, BGH đã tiến hành kiểm tra toàn diện 24 giáo viên, kết quả xếp loại tốt: 8 giáo viên; khá: 15 giáo viên, đạt yêu cầu 1. Kiểm tra chuyên đề 24   giáo viên, kết quả xếp tốt 10 giáo viên; khá 14 giáo viên. Dự giờ đột xuất 25 hoạt động, dự giờ bồi dưỡng 37 hoạt động.

Thực hiện tốt ba công khai trong nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành đó là: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và công khai thu chi tài chính trong cơ sở giáo dục mầm non.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến nguồn thực phẩm an toàn, hợp đồng mua thực phẩm với đơn vị, cá nhân có đủ năng lực, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Ký nhập thực phẩm hàng ngày theo đúng quy định. Quyết toán tiền ăn trong từng tuần, tháng đảm bảo kịp thời, chính xác.

Chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN đúng thực chất, hiệu quả nhằm phá huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, không chạy theo số lượng và thành tích; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình giáo dục mầm non. Nhà trường đã tập trung chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phân nhóm công tác, hiện tại đang thực hiện công tác tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài năm 2021. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quản lý tài chính tài sản chặt chẻ theo nguyên tắc tài chính, thực hiện thu các khoản đóng góp, hổ trợ, tài trợ từ phụ huynh đúng theo văn bản và quản lý, thu chi sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính.

 8. Công tác xã hội hóa Giáo dục Mầm non

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực trạng của trường, BGH nhà trường tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể phụ huynh học sinh chung tay hổ trợ, tài trợ kinh phí, ngày công lao động để xây dựng môi trường và tu sửa tăng trưởng cơ sở vật chất.

Kết quả:

- UBND xã đầu tư kinh phí lát gạch sân điểm trường trung tâm 55.700.000đồng.

- Phụ huynh đã hổ trợ, tài trợ kinh phí để tu sữa, tăng trưởng CSVC là 115.500.000đồng, ban đại diện cha mẹ học sinh đã tặng cho nhà trường một số công trình như: Giàn lưới khu vui chơi vận động, nhà vệ sinh học sinh, lợp đường đi, khu vui chơi cát nước, trần 02 phòng học, khu vui chơi chợ quê…;

- Chi bộ trích quỹ “ Hủ gạo tiết kiệm” học tập và làm theo Bác: 10.000.000đ làm khu vui chợ quê điểm trường trung tâm;

- Công ty đất mỏ sét hổ trợ đổ đất đắp cổng trường điểm Tây Hoá 55.000.000đ;

- Linh mục Giáo xứ Minh Cầm hổ trợ làm đường ống nước sạch kinh phí hổ trợ 5.700.000đ.

Tổng huy động nguồn lực và xã hội hoá trong năm học 2018-2019 là: 241.900.000đồng.

           9. Công tác truyền thông về GDMN

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của ngành về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai tới toàn thể giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh, trong đó chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non, trao đổi với phụ huynh về phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nuôi dạy con theo khoa học. Tuyên truyền về cách phòng tránh cho trẻ mắc những bệnh thường gặp như viêm mũi, viêm học, tay chân, miệng... và cách phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Tuyên truyền tổ chức ngày hội, ngày lễ, các hội thi trong trường mầm non. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tuyên truyền về VSATTP trong trường Mầm non... nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của công tác chăm sóc nuôi dạy, những hoạt động hàng ngày của cô và trẻ đặc biệt là những ngày lễ, hội trong trường mầm non để phụ huynh quan tâm, phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ hội như: Ngày hội đến trường, tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6... cho các cháu.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Đánh giá tóm tắt những điểm nhấn, kết quả nổi bật so với chỉ tiêu đề ra và so với cùng kỳ năm học trước

Năm học 2018-2019 kết thúc, nhìn lại chặng đường đi qua, nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp các ngành, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với sự nổ lực phấn đấu của đội cán bộ, giáo viên, nhân viên, nên nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm học.

Thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", xây dựng trường học an toàn.

Duy trì số lượng học sinh ngay từ đầu năm 379 cháu, cuối năm 386 cháu (tăng so với đầu năm 7 cháu trẻ 5 tuổi) đạt 100%

Tổ chức cho trẻ ăn bán trú 12/12 nhóm lớp với 386/386 cháu, tỷ lệ 100%

Tổ chức tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ, cấp trường có 22/24 giáo viên tham gia đạt 91,6%; Hội thi xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học có 12/12 nhóm lớp tham gia, kết quả 12/12 lớp giáo có môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao.

Đạt chuẩn PCGD cho trẻ em 5 tuổi

Công tác nội vụ xếp loại tốt

Đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt KHHGD, duy trì danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

Huy động xã hội hoá  241.900.000đ để tu sữa, tăng trưởng CSVC

Hưởng ứng phong trào thi đua các cuộc vận động nhân đạo từ thiện…với tổng số tiền 19.540.000đ

Tham mưu với lãnh đạo địa phương, Ban đại diện CMHS thống nhất chủ trương và được phụ huynh học sinh hổ trợ 95.400.000đ để trả lương cho 04 cô nuôi, mức lương 2.650.000đ/tháng/cô. (tăng so với năm học trước 50.000/tháng)

Phối kết hợp đồng bộ giữa các chuyên môn và đoàn thể trong trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh cha mẹ học sinh để thực hiện chuyên đề ( Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tổng kinh phí đầu tư phục vụ đề 149.200.000, kết quả được Phòng giáo dục đánh giá xếp loại xuất sắc.

 2. Những khó khăn, hạn chế

2.1. Những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc.

             - Công tác xử lý văn bản, chế độ thông tin báo cáo 2 chiều có lúc còn chậm so với thời gian quy định

          - Khuôn viên nhà trường hẹp nên việc bố trí các khu vui chơi gặp nhiều khó khăn nhất là khi tổ chức cho các cháu hoạt động tập thể.

          - Một số giáo viên chưa vận dụng phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, chưa có nhiều sáng tạo việc trang trí lớp học tạo không gian mở, việc tổ chức cho các cháu vui chơi, trải nghiệm các khu vui chơi ngoài trời còn hạn chế

          - Công tác điều tra nhập số liệu PC ở một số nhóm điều tra chưa được chính xác

          - Công tác tham mưu dời chuyển điểm trường Tây Hoá và mở rộng quy mô trường trung tâm còn chậm vì còn chờ vốn đầu tư.

2.2. Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế ở từng nội dung.

Giáo viên chưa có sự đầu tư nghiên cứu để trang trí các góc hoạt động theo hướng mở, chưa phát huy hiệu quả cho trẻ sử dụng đồ dùng đồ chơi và trải nghiệm các khu vui chơi.

Một số giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều tra phổ cập, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc điều tra, cập nhật số liệu chưa cao.

- Công tác tham mưu dời chuyển điểm trường Tây Hoá và mở rộng quy mô trường trung tâm chưa có hiệu quả.

2.3. Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo.

          Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội để mở rộng diện tích đất cho nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu CSGD trẻ và đáp ứng được các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực cho GDMN đưa sự chất lượng nhà trường ngày càng phát triển.

Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường có hiệu quả, chặt chẽ, phát huy tối đa tính năng sử dụng đồ dùng đồ chơi đạt hiệu quả cao. Tiếp tục quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất - trang thiết bị - đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường.

Quản lý và tổ chức tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý đặc biệt thực hiện tốt ba công khai. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải tiến chất lượng trường mầm non.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dân vận nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do các cấp phát động.

          3. Kiến nghị, đề xuất: Khuôn viên nhà trường hẹp không đủ để tổ chức các hoạt động tập thể, nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm để mở rộng quy mô trường lớp.

 

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-UBND xã Mai Hóa;

-Đăng website trường;

-Lưu: VT.                                                          

                                                                                                                             Trương Thị Kim Huế          

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01292761306 (Hiệu trưởng) - Email: mn_maihoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Mai Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình