Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

KẾ HOẠCH CHUNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

5/18/2020 4:23:03 PM
Từ ngày 18/5 đến 24/5/2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN MAI HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 39  

(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/5

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Ba

19/5

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Tư

20/5

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Năm

21/5

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Sáu

22/5

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

7 đảng viên tham dự đại hội đảng bộ xã Mai Hóa

Thứ 7

23/5

Sáng

7 đảng viên tham dự đại hội đảng bộ xã Mai Hóa

 

 

Chiều

 

 

CN

24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/14/2020 9:55:45 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 5/5/2020 3:50:39 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 4/27/2020 9:50:02 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 4/20/2020 8:26:00 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/13/2020 9:30:23 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 4/6/2020 2:25:43 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 4/4/2020 11:10:13 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 4/4/2020 11:09:06 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/20/2020 10:36:58 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/9/2020 10:21:51 AM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01292761306 (Hiệu trưởng) - Email: mn_maihoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Mai Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình