Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

KẾ HOẠCH CHUNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

6/11/2020 9:04:15 PM
Từ ngày 08/6 đến 14/6/2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN MAI HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 43

(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

08/6

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Dự hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm sau đại hội tại UBND xã

Thứ Ba

09/6

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Tư

10/6

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Năm

11/6

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Sáu

12/6

Sáng

 

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ 7

13/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

14/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 4/20/2020 8:26:00 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/13/2020 9:30:23 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 4/6/2020 2:25:43 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 4/4/2020 11:10:13 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 4/4/2020 11:09:06 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/20/2020 10:36:58 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/9/2020 10:21:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 3/3/2020 9:42:54 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/25/2020 9:10:49 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/21/2020 3:01:59 PM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01292761306 (Hiệu trưởng) - Email: mn_maihoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Mai Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình