Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Đội ngũ CBGVNV

DANH SÁCH CÁN BỘ,GV,NV TRƯỜNG MN MAI HÓA

9/12/2018 3:38:14 PM
CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 

Hiệu trưởng

 

Trương Thị Kim Huế

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01292761306

Email:

 

kimhuemaihoa@gmail.com

 

 

 

 

 

 

P.Hiệu trưởng

 

Trương Thị Lý

TĐCM

 

Đại học MN

 

Điện thoại

0916412909

 

Email

 

Truongthily1970@gmail.com

 

 

P.Hiệu trưởng

Phan Thị Hồng Vân

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0915505499

 

Email:

 

Phanvan1974@gmail.com

 

 

 

Giáo viên-TTCM

Hà Thị Vân

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01296016887

 

Email:

 

Havan2406@gmail.com

 

 

 

Giáo viên-TTCM

Đinh Thị Kim Oanh

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01296945147

 

Email:

 

dinhoanh1968@gmail.com

 

 

 

Giáp viên-TTCM

Nguyễn Thị Quyên

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01246048573

 

Email:

 

nhatlong83@gmail.com

 

 

 

 

Nhân viên

Hồ Thị Kim Liên

TĐCM

Đại học Kế toán

Điện thoại

0944702996

Email

Kimlien.ph1985@gmail.com

 

 

Giáo viên

Mai Thị Thanh

TĐCM

 

Trung cấp MN

Điện thoại

 

01259013608

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hà Thị Hường

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01248989446

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hiến

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01293968416

 

Email:

 

nguyenthihien73@gmail.com

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Minh

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0916737750

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Thanh

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01252290265

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Cao Thị Ái

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0916736414

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hồng

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0942724692

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trần Thị Tâm

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0945454426

 

Email:

 

Trantam255@gmail.com

 

 

 

Giáo viên

Đinh Thị Thanh Huyền

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0916490678

 

Email:

 

Dinhthithanhhuyen1987@gmail.com

 

 

 

Nhân viên

Nguyễn Thị Lan

TĐCM

 

CĐ-Quản trị hành chính

Điện thoại

 

0915750829

 

Email:

 

lanngoc2708@gmail.com

 

 

 

Nhân viên

Mai Thị Oanh

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01237616151

 

Email:

 

maioanhmn@gmail.com

 

 

 

Giáo viên

Chu Thị Thảo

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0946024001

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Cao Thị Vân Anh

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0984685087

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Đoàn Thị Hiền

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01298136480

 

Email:

 

Doanhien1987@gmail.com

 

 

 

Giáo viên

Cao Thị Thanh Tâm

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

01296625847

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Võ Thị Mỹ Loan

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0912556807

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hà Thị Huế

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

0979445751

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hồng Hương

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hà Thị Lý

TĐCM

 

Trung cấp MN

Điện thoại

 

01298092620

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Dương

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phùng Thị Thanh Huyền

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Thùy Linh

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐCM

 

Đại học MN

Điện thoại

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01292761306 (Hiệu trưởng) - Email: mn_maihoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Mai Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình